sivanes sivanes
sad girl
sad girl pictures


இரணமான
இதயத்தை
இரட்சிக்கும்
கடந்தகாலம் மேவி
எதிர்காலம் தேடி
நிகழ்காலம் தொலைக்கும்
நீங்கா ஸ்வரங்கள்...!

கானல் வீதிகளில்
கனவுகள் சுமந்து
இறங்கும் எக்ஸலேட்டரில்
ஏறும் மனம்,
தேற்றுகிறேன்;
மீண்டும் மீண்டும்
தோற்றும்...!

முயற்சியை
முறித்துவிடும்
வழுக்குப்பாறையாய்
வாழ்க்கை...!
இருந்தும்
மூன்று கால்
முயலாய்
என் பிடிவாதமும்
நானும் ...!
கூடவே
உன் நட்பெனும்
பிம்பமும்...!

என் வாசல் முழுதும்
வண்ணப் பூக்கள்
அன்பு, நட்பு, உறவென்ற‌
பெயரில்
ஆயிரம் மலரில்
அதிசய மலராய் நீ...!

என்
வானம் முழுதும்
வர்ண ஜாலம்
கற்பனை சிற‌குடன்
கால ஓடம்...
என் மனவானில்
நிலவாய் நீ
உன் நினைவாய் நான்...!

மீண்டும் மீண்டும்
தொலைந்து
மீளும் கனவாய்
நாமும் நமது வாழ்வும்...!

| Links to this post | edit post
Reactions: 
sivanes sivanes


MOM

I went to this party mom
I remembered what you said
You told me not to drink mom
So I drank soda instead.
I felt real proud inside mom
The way you said I would
Even though all my friends mom
Told me that I should.
I know I did the right thing mom
I know your always right
The party's finally ending mom
As everyone drove out of sight.
As I got inside my car mom
I knew I'd get home in one piece
'Cause the way you made me feel mom
So responsible so sweet.
I started to drive away mom
As I pulled into the road
The other guy didn't see me mom
And hit me like a load.
I lay there on the pavement mom
I hear the policeman say
The other guy was drunk mom
Now I'm the one to pay.
I'm lying here dying mom
I wish you'd get here soon
How come this happened to me mom
My life bursted like a balloon.
There's blood all around me mom
Most of it is mine
I hear the paramedics say mom
I'll die in a short time.
He didn't know where he was going mom
He was probably at the same party as I
There's one big difference though mom
He's going to live while I die.
Why do people drink mom
It can ruin your whole life
I'm feeling sharp pains mom
Just like a burning knife.
The man who hit me mom
Is walking, it's no fair
I'm lying here dying mom
While all he does is stare.
Tell my brother not to cry mom
Tell dad to be brave
For when I'm in heaven mom
Write my name upon my grave.
Someone should have told him mom
Not to drink and drive
If they'd often take the time mom
I'd still be alive.
My breath is growing short mom
I'm becoming very scared
Please don't cry for me mom
'Cause when I needed you, you were there.
I have one last question mom
Before I say good-bye
I didn't even drink mom
So why am I the one to die.
This is the end mom
I wish I could look you in the eye
To say these final words mom
I LOVE YOU & GOOD-BYE.
unknown
| Links to this post | edit post
Reactions: 
sivanes sivanes
நீயும் நானும்...

என் மனமெங்கும் மழைக்காலம்
உன் அன்பெனும் ஒளிக்கோலம்

என் தளர்ந்த பொழுதுகள்
உன் தளிர்க்கரம் பற்றித் தொடரும்

நடைசோர்ந்த போதும்
உன் தோள் சாய்ந்து வளரும் என் பயணம்

விரட்டும் வேதனைகளில் வீழ்ந்திடாது
உன் இடையணைத்து நீளும் என் பாதைகள்

இருள் என்னை இறுக்கும்போதும்
இரக்கமில்லா மனிதர்கள் வருத்தும்போதும்
பாதகமில்லை பயமுமில்லை
உன் பார்வை ஒன்றே என் வழிகாட்டியாய்

அம்மா
இயற்கை என்பது உன் பெயர்
என் வாழ்க்கை என்றும் உன் கையில்

சோகம் எனை சூழ்ந்த போதும்
சுயமிழந்து நான் வீழ்ந்த போதும்
உன் மடிசாய்ந்து மகிழ்ந்திருப்பேன்
மரணத்தையும் மறந்திருப்பேன்...


| Links to this post | edit post
Reactions: 
sivanes sivanes

Poem : As On Our Way We GoThere isn’t much that I can do,
but I can share my bread with you, and
sometimes a sorrow too
as on our way we go.

There isn’t much that I can do,
but I can sit an hour with you,
and I can share a joke with you,
and sometimes share reverses, too
as on our way we go.

There isn’t much that I can do,
but I can share my flowers with you,
and I can share my books with you,
and sometimes share your burdens too
as on our way we go.

There isn’t much that I can do,
but I can share my songs with you,
and I can share my mirth with you,
and sometimes come and laugh with you
as on our way we go.

There isn’t much that I can do,
but I can share my hopes with you,
and I can share my fears with you,
and sometimes shed some tears with you
as on our way we go.

There isn’t much that I can do,
but I can share my friends with you,
and I can share my life with you,
and I can share my Lord with you
and oftentimes a prayer or two
as on our way we go.


| Links to this post | edit post
Reactions: 
sivanes sivanes
 

கரையை தேடி
ஒடுங்குது அலைகள்
கனவுகளைத் தேடித் தேடி
அடங்காதது வாழ்க்கை

யார் உறவு ?
யார் பகை ?
உருவம் தெரியாத
உணர்வுகள்
உண்மையை
உரைக்கும்
நிகழ்வுகள்

பாடி வரும் தென்ற‌லும் உனை
தேடி வ‌ரும் வான்முகிலும்
ஆசி தூவி வாழ்த்திடும் உன்
அன்பை கண்டு போற்றிடும்

வளமை வாழ்வில் ஓடிவரும்
வசந்தமும் உன்னை நாடிவரும் உன்
வாசல் தேடி வாழ்த்துப்பாடும் நீ
உன்னை உணர்ந்து வாழ்வில் உயர்ந்தால்
உலகும் உன்னை வியந்திடும்

அன்பு என்றும் அழகுதான்
இடம், பொருள், ஏவல் ,
இணைந்து ஏற்கும் பொழுது

நட்பு கூட போலிதான்
உள்ளங்களை மறந்து
உருவங்களே ஆட்சி கொள்ளும் பொழுது.....!


| Links to this post | edit post
Reactions: